Saltear al contenido principal
TANFORLOC

TANFORLOC és el nom del nou projecte que iniciem amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal (CTFC), Combalia i Innedit Innova.

L’objectiu principal d’aquest projecte de recerca i desenvolupament (R+D) és obtenir tanins i altres compostos aromàtics a partir d’escorça de pi blanc de boscos catalans amb capacitat de ser emprats en l’adobat de pells. Això permetrà emprar recursos d’origen local per tal de substituir l’actual font de tanins a partir de mimosa i quebratxo d’origen no local (Sud Amèrica i Sud Àfrica) en l’adobat de pell.

Amb aquest projecte es pretén contribuir no només en la mitigació del canvi climàtic, sinó també en fomentar l’ús de matèries primeres locals, com és l’escorça de pi blanc, per obtenir bioproductes en el marc de la bioeconomia circular.

Aquest projecte s’emmarca dins la convocatòria 2022 del programa Nuclis d’R+D en canvi climàtic de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya.

 

TANFORLOC es el nombre del nuevo proyecto que iniciamos con el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal (CTFC), Combalia e Innedit Innova

El objetivo principal de este proyecto de investigación y desarrollo (I+D) es obtener taninos y otros compuestos aromáticos a partir de corteza de pino carrasco de bosques catalanes con capacidad de ser empleados en el abonado de pieles. Esto permitirá utilizar recursos de origen local para sustituir la actual fuente de taninos a partir de mimosa y quebracho de origen no local (Sud América y Sur África) en el abonado de piel.

Con este proyecto se pretende contribuir no sólo a la mitigación del cambio climático, sino también al fomentar el uso de materias primas locales, como es la corteza de pino carrasco, para obtener bioproductos en el marco de la bioeconomía circular.

Este proyecto se enmarca dentro de la convocatoria 2022 del programa Núcleos de I+D en cambio climático de la Agencia por la Competitividad de la Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya.

 

TANFORLOC is the name of the new project that we started with the Centro de Ciencia y Tecnología Forestal (CTFC), Combalia and Innedit Innova.

The main objective of this research and development (R&D) project is to obtain tannins and other aromatic compounds from Aleppo pine bark from Catalan forests capable of being used in fertilizing leather. This will make it possible to use resources of local origin to replace the current source of tannins from mimosa and quebracho of non-local origin (South America and South Africa) in the skin fertilizer.

This project aims to contribute not only to the mitigation of climate change, but also by promoting the use of local raw materials, such as Aleppo pine bark, to obtain bioproducts within the framework of the circular bioeconomy.

This project is part of the 2022 call for the R&D Centers program on climate change of the Agency for Business Competitiveness (ACCIÓ) of the Generalitat of Catalonia.

 

#accio #quimicaverda #sostenibilitat #economiacircular #gencat #combalia #inedit #ctfc

Volver arriba